. .
top of page

העמקה בשלב המיפוי

Shalav3d.png

מיפוי יישובי - יצירת תמונת מצב יישובית

בכל ישוב כבר קיימות או התקיימו תוכניות, התערבויות ופעולות בתחום הקהילתי. שיטת המיפוי שאנו מציעים מסייעת ליצר תמונת מצב יישובית, אותנטית ומדויקת ככל שניתן בתחום הקהילתי. מטרת המיפוי היא יצירת תמונת מצב לארבעת אפיקי התוכנית: חינוכי, אורבני, כלכלי וחברתי, שאותם אנחנו רוצים לקדם ביישוב במסגרת תוכנית 'קהילה מיטיבה'. תוצאות המיפוי יוצגו למקבלי ההחלטות ולשחקנים המרכזיים בקהילה והן מהוות את המצע לתכנון התערבויות השינוי.

תהליך המיפוי

מתווה המיפוי ייבנה יחד עם הרשות באמצעות ועדת ההיגוי והועדה המעצבת, וישים דגש על צרכיה ומשאביה. את התהליך י.תוביל מנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות יחד עם ליווי של מחלקת המדידה וההערכה של התוכנית.

לפני תחילת שלב המיפוי, תחליט ועדת ההיגוי הרשותית על גבולות הגזרה של התוכנית: באיזה שכונות/רובעים/אזורים התוכנית תתמקד ברשות ובאיזה אפיקי תוכן במסגרת התוכנית הרשות תרצה לשים את הדגש (כלכלי, חברתי, אורבני, חינוכי). לא בכל הרשויות המיקוד יהיה על ארבעת האפיקים בו זמנית. באחריות הרשות לתעדף את התחומים בהם תרצה להתמקד והמיפוי יעשה בהתאם להחלטת הוועדה.

שלבי המיפוי:

 1. בניית מתווה משותף והגדרת לוחות זמנים

 2. איסוף נתונים ומדדים קיימים ברשות

 3. קיום ראיונות עם שחקנים משמעותיים ברשות, בעלי תפקיד ברשות ותושבים פעילים

 4. העברת שאלונים לתושבים, בעלי עסקים ובעלי תפקידים ברשות

 5. יצירת תמונת השקעות והתערבויות מצד הרשות, הממשלה, המגזר השלישי, הפילנתרופיה והכוחות הפנימיים

 6. ניתוח ואינטגרציה לכדי תמונת מצב באמצעות כלל הנתונים והתובנות

 7. תוצר: דשבורד יישובי לקבלת החלטות מבוססות נתונים בתחומי התוכנית

חשוב לזכור:

המיפוי הינו מתמשך וקורה כל הזמן ולאורך כל התוכנית. בשלב הראשון של התוכנית מתבצע עיקר המיפוי ובהמשך ישנן תחנות עצירה כל שנה לעדכון המיפוי והמודל הלוגי (עליו יפורט בהמשך) בהתאם לשינויים ולבחירת הרשות במה היא מעוניינת להתמקד (אזור גאוגרפי, תחומי התערבות, מיקוד התוכנית הרשותית). ההחלטה מה למפות ובמה להתמקד היא בסיס לדיוק ברשות.

 

כלי המיפוי

המיפוי הוא תהליך של שאילת שאלות ואיסוף מידע בכלים ובשיטות שונות: כמותיות, איכותיות, ודמוגרפיות. את המידע חשוב לנתח ולפרש ביחד עם האנשים בקהילה תוך התבוננות על הכוחות ועל הנכסים הקהילתיים לצד הקשיים והאתגרים המשפיעים על הקהילה.

 

הכלים - איסוף נתונים כמותיים ואיכותיים ממקורות שונים באמצעות:

 1. ראיונות עם אנשים- דמויות מפתח ברשות ובחברה האזרחית

 2. קבוצות מיקוד

 3. סקרים באמצעות שאלון (טלפוני או מקוון)

 4. חומר כתוב שנאסף ברשות המקומית ומבוסס על מיפויים קודמים

 5. שימוש במקורות במרחב הדיגיטלי (קבוצות פייסבוק, ווטצאפ)

*מבנה המיפוי בו נשתמש בתוכנית מבוסס על כלי שפיתחו צוות השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה, יחד עם חברת מטריקס.

סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page