. .
top of page

כלים ותרגול - שלב המיפוי

עמוד זה מאפשר לכם.ן לתרגל את העקרונות ושיטת הפעולה של שלב המיפוי. תמצאו כאן חומרי עזר וכלים שבהם תוכלו להשתמש כדי להשלים את השלב ולעבור לשלב הבא. שימו לב שחלק מהכלים הם קבצים שניתן להדפיס ולמלא. בהצלחה!

bottom of page