. .
top of page
אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב ותכלת, נקודות לבנות על העיגולם

מסמכי יסוד

 מסמכי האפיון של קהילה מיטיבה:

מצגת אפיון

תיאוריית השינוי, המודל הלוגי, חזון והגדרת המושג קהילה מיטיבה

להורדת המסמך המלא לחצו

מסמך פרקטיקות

 דרכי פעולה המובילות לתוצאות שמקדמות באופן המוצלח ביותר את יישום חזון קהילה מיטיבה.

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

האפיק האורבני 2

תשתיות מקיימות לקידום חוסן קהילתי ומוביליות חברתי

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

דו"ח אפיון

המסמך מזהה את המאפיינים העיקריים של הקהילה המיטיבה, מציע הגדרות למושגיה העיקריים ומהווה הבסיס להמשגת המונחים והעקרונות.

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

האפיק החינוכי

עוסק במקומם של תהליכים חינוכיים חברתיים קהילתיים בקידומן של קהילות מיטיבות

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

תכנית אסטרטגית

חיבור בין התפיסה היישומית הרחבה של המהלך ליישום בשטח

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

דו"ח מדדים

סקירת מדדים מהארץ ומהעולם לקהילה מיטיבה, מההיבט החברתי, הכלכלי והאורבני-פיסי.

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

האפיק האורבני

עוסק בתשתית ליצירת סביבת חיים התומכת בקהילות מיטיבות.

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

קהילות רשת

כיצד מחברים בין עבודה קהילתית לעולם הווירטואלי

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

אייקון של מחברת ועיפרון באמצע
%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-10_edited.png

מסמך אפיון - האפיק החינוכי

האפיק האורבני - תשתיות מקיימות לקידום חוסן קהילתי ומוביליות חברתית

bottom of page