. .
top of page
Shalav3d.png

העמקה בשלב התנעה ברשויות

בניית הסכמות עם הרשות

בניית ההסכמות הוא שלב הבודק את המוכנות והסכמה של בעלי התפקידים הבכירים ברשות לתהליך ותיאום ציפיות בין כלל הגורמים. בסיום השלב חשוב כי כל הצדדים יסכימו על השותפות ברמה המהותית והיישומית גם יחד. התוצר של שלב זה יהיה מסמך הכולל את עוגני ההסכמות ההדדיות, נספח תקציבי ומודל הפעלה.

ראש הרשות הוא הדמות המרכזית בהובלת התהליך, מעורבותו ומחויבותו נחוצה לאורך כל הדרך והוא יכהן כיו"ר ועדת ההיגוי. כמו כן, יש לגייס את מעורבותם ומחויבותם של דרג מקבלי ההחלטות והבכירים ברשות בצד שיתוף פעולה של אנשי המקצוע ורצוי שהדמויות המובילות יהיו בתמונה החל משלב פגישת ההסכמות.

הצעה לנוכחים בפגישת הסכמות ברשות: ראש הרשות, מנכ"ל העירייה, ראש אגף אסטרטגיה, ראש אגף קהילה, ראש אגף רווחה, מנהלת המש"ח, נציג החברה למתנ"סים, מייסדי התוכנית, מפקחת מחוזית של משרד הרווחה, צוות התוכנית וגורמי מפתח נוספים לבחירת הרשות.

השלבים המרכזיים בבניית הסכמות בין השותפים:

 1. היכרות עם תוכנית 'קהילה מיטיבה'

 2. היכרות ולמידה מעמיקה של אסטרטגיית הפעולה היישובית

 3. היכרות עם מבנה הרשות ובעלי התפקידים בה

 4. דיון והסכמה על שותפות מהותית ותיאום ציפיות

 5. חתימה על מסמך הבנות בין ראש הרשות/ מנכ"ל הרשות להנהלת התוכנית

 6. השקה רשמית

הנושאים המרכזיים עליהם נרצה להסכים ביציאה למהלך משותף:

 1. מטרות וייעוד השותפות

 2. אחריות ובעלות על התוכנית: הרשות אחראית על ההובלה. ראש הרשות/ מנכ״ל העירייה מחויב ללוות באופן אישי את התוכנית ולהוביל אותה בתפקידו כיו"ר ועדת ההיגוי של התוכנית ביישוב

 3. רתימת שחקנים משמעותיים למהלך ע"י ראש הרשות: מנהלי אגפים, בעלי תפקידים בכירים, דמויות מנהיגותיות משמעותיות בעיר, מגזר עסקי וכד'

 4. הקמת מנגנוני עבודה שיתופיים, סדירויות וגופי מדיניות ביצוע לצורך הובלת התוכנית:

  • ועדת היגוי

  • צוות הקמה  הכולל גיוס של מנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות ומלווה קהילות

  • ועדה מעצבת

  • צוותים וועדות מקצועיות על נציגיהם

 5. העמקה באסטרטגיה ממוקדת רשות: על פי ארבעת אפיקי המהלך ותהליך ההשקעה

 6. המשגה משותפת של עקרונות ומונחי ייסוד: שינוי מערכתי, קבלת החלטות מבוססות נתונים, שיתוף ציבור, בניית תשתיות ארגוניות קהילתיות, חיבור בין קהילות ואוכלוסיות, בניית תשתית למידה רשותית, שימוש מיטבי במרחבים הדיגיטליים

 7. יצירת שגרות עבודה משותפות

 8. הסכמה על הערכה, מדידה ובקרה של התוכנית

 9. טווח זמנים לשיתוף פעולה ומסגרת תקציבית

 10. צדדים להסכם, שותפים נוספים וסעיף יציאה

 11. נספחים: מבנה שותפות מהותי, תהליכי יישום, אבני דרך מרכזיות, מיפוי ומחקר, עקרונות השקעה ותקציב

**הטמעת התוכנית מתחילה מרגע אישורה בפגישת ההסכמות**

קליטת כ"א: מנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות ומלווה קהילות​

הפעלת התוכנית תתבצע באמצעות איש מקצוע ייעודי לתפקיד אשר ייקלט למערכת בשלב הראשון של התוכנית ויהיה אחראי להפעיל את תוכנית קהילה מיטיבה ברשות.

אנו רואים בתפקיד מנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות את המפתח להצלחת התוכנית ברשות ולשם כך דרוש כ"א איכותי ביותר למשימה זו.

תהליך המיון יהיה משותף לצוות התוכנית יחד עם הרשות המקומית וההחלטה על קבלת המנהל.ת לתפקיד תתקבל במשותף. אישור בעל.ת התפקיד כפוף להסכמה משותפת של הרשות ותוכנית קהילה מיטיבה.

בתפיסתנו אנו רואים בבעלי תפקידים של התוכנית מקצועיות ומקצועניות במגוון תחומי תוכן ועשייה:

 1. תפיסת עולם ערכית – אמונה וחיבור ערכי-אישי בחשיבות הפעולה של קהילה מיטיבה: רשות מקומית כזירה מרכזית לקידום מוביליות חברתית ושיפור איכות חיי התושבים

 2. אמונה ביצירת שינוי על ידי שוויון הזדמנויות

 3. פרואקטיביות, יזמות ויצירתיות

 4. חוסן – יכולת עבודה באי וודאות, גמישות ויכולת הסתגלות

 5. ניהול עצמי, אחריות עצמאות ומוטיבציה

 6. חשיבה מערכתית וראייה של מיקרו ומאקרו

 7. פתיחות ללמידה וגמישות

 8. יחסי אנוש – יכולת רתימת שותפים, יכולות עבודת צוות

 9. יכולת כתיבת מסמכי תוכן, תוכנית עבודה, דיווחים, תקציב ומצגות

 10. ניהול שותפות מרובת גורמים ורב מגזרית

מנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות

מנוע הפעולה המרכזי בהובלת תוכנית 'קהילה מיטיבה' ברשות המקומית הינו.ה מנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות. ככזו.ה עליו.ה לחולל תהליכי שינוי מערכתיים ברשות המקומית, עליו.ה להיות דמות מנהיג.ה, מובילה ומעוררת השראה ברמה המקומית והלאומית.

 

כדי להגשים את ייעודו.ה ומשימתו.ה, עליו.ה להיות שחקנ.ית משמעותי.ת בזירה היישובית, להיות מונע.ת ממקור של הזדהות אמיתית ורצון לקדם מוביליות חברתית ואיכות חיים של התושבים על ידי הנחה וביסוס של תשתיות חברתיות ולהאמין ברשות המקומית ומנהיגותה כמפתח ליצירת שינוי. העבודה בתוך הרשות מקומית דורשת הכלת מורכבויות, מערכות קשרים, אותנטיות, אחריות וחוסן אישי גבוה.

מנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות ת.יהיה עו"ס קהילתי.ת, ת.יעבוד בכפיפות ארגונית למנהל.ת האגף לשירותים חברתיים ברשות המקומית, אך תעבוד בכפיפות מקצועית ובקשר קרוב עם מנכ"ל הרשות.

סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page