. .
top of page

התנעה ברשויות

אם אתם כאן, סביר להניח שאתם מנהלי תחום קהילה ברשות והשלב הזה כבר מאחוריכם. אם טרם התחלתם את התהליך, כאן תמצאו את השלב המקדים לכניסה אליו ותוכלו לקרוא מה נדרש על מנת להתחיל בתהליך של יצירת 'קהילה מיטיבה' ברשות.

אך אפילו עוד לפני שאתם מתחילים בתהליך בדקו שההנחות המקדימות מקובלות עליכם.

  • איתרתם אתגר שאתם רוצים לפתור יחד בשיתוף פעולה: תושבים וקהילות יחד עם הרשות המקומית.

  • הבנתם שלקהילה יש משקל רב במהלך החיים של כל חבריה, בשגרה ובמשבר.

  • קיימת תשתית קהילתית משמעותית פעילה בעלת ראייה כוללת של היישוב.

  • קיימת מוכנות של היישוב להיכנס לתהליך ולהתחייב לתפיסה המקצועית של התוכנית.

  • קיימת נכונות למנות בעל תפקיד בכיר מהרשות בעל ראיה רוחבית לליווי התוכנית.

  • שקלתם להצטרף לתוכנית קהילה מיטיבה/ הגשתם "קול קורא" להשתתפות בתוכנית/ התקבלתם להשתתף בתוכנית.

  • יצרתם קשר עם צוות התוכנית לפרטים אודותיה והתאמת הרשות להשתתף בה

  • הקצאתם משאבים עירוניים להנעת התהליך, כולל משאבים כספיים.

אם סימנתם (V) על כל הסעיפים, אתם מוכנים לשלב התנעת התוכנית!

Hatnaa-baRashuiot_rev1_desktop.png
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page