. .
top of page

התנעה ברשויות

אם אתם כאן, סביר להניח שאתם מנהלי תחום קהילה ברשות והשלב הזה כבר מאחוריכם. אם טרם התחלתם את התהליך, כאן תמצאו את השלב המקדים לכניסה אליו ותוכלו לקרוא מה נדרש על מנת להתחיל בתהליך של יצירת 'קהילה מיטיבה' ברשות.

אך אפילו עוד לפני שאתם מתחילים בתהליך בדקו שההנחות המקדימות מקובלות עליכם.

 • זמן משוער להשלמת השלב:
  כשלושה חודשים מאומצים בתחילת הדרך ולאחר מכן באופן שוטף לאורך כל התוכנית.
 • אם הגעתם לשלב הזה, כנראה שכבר עשיתם:
  ביצעתם מיפוי וניתוח מקיף של השותפים הפוטנציאליים לתוכנית הרשותית מכלל המגזרים יצרתם חיבור ראשוני עם השותפים הפוטנציאלים
 • מה ייחשב להצלחה:
  · יצרתם הסכמה והבנה של השותפים על הצורך בתוכנית, שלביה ואבני הדרך שלה · הצלחתם לייצר ערוץ שיח פתוח וכנה עם השותפים בו הם מרגישים נוח להעלות אינטרסים וסיכונים · הצלחתם לייצר שותפות רחבה עם שותפים מכלל המגזרים · גייסתם את השותפים להשתתפות פעילה בתוכנית · גייסתם את השותפים לקחת חלק בועדה המעצבת ובצוותים המקצועיים של התוכנית · אתם יודעים לומר מה קיים ומה עוד צריך להשיג כדי להגשים את 'חזון השותפות'
 • זמן משוער להשלמת השלב:
  כשלושה חודשים מאומצים בתחילת הדרך ולאחר מכן באופן שוטף לאורך כל התוכנית.
 • אם הגעתם לשלב הזה, כנראה שכבר עשיתם:
  ביצעתם מיפוי וניתוח מקיף של השותפים הפוטנציאליים לתוכנית הרשותית מכלל המגזרים יצרתם חיבור ראשוני עם השותפים הפוטנציאלים
 • מה ייחשב להצלחה:
  · יצרתם הסכמה והבנה של השותפים על הצורך בתוכנית, שלביה ואבני הדרך שלה · הצלחתם לייצר ערוץ שיח פתוח וכנה עם השותפים בו הם מרגישים נוח להעלות אינטרסים וסיכונים · הצלחתם לייצר שותפות רחבה עם שותפים מכלל המגזרים · גייסתם את השותפים להשתתפות פעילה בתוכנית · גייסתם את השותפים לקחת חלק בועדה המעצבת ובצוותים המקצועיים של התוכנית · אתם יודעים לומר מה קיים ומה עוד צריך להשיג כדי להגשים את 'חזון השותפות'
Hatnaa-baRashuiot_rev1_desktop.png
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page