. .
top of page

כלים - הטמעה והפצה

עמוד זה מאפשר לכם.ן לתרגל את העקרונות ושיטת הפעולה של ההטמעה וההפצה. תמצאו כאן חומרי עזר וכלים שבהם תוכלו להשתמש כדי להשלים את השלב. שימו לב שחלק מהכלים הם קבצים שניתן להדפיס ולמלא. בהצלחה!

כלים לשלב הטמעה והפצה

כלים נוספים בהמשך
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page