. .
top of page

כלים ותרגול - הכשרת הלבבות

עמוד זה מאפשר לכם.ן לתרגל את העקרונות ושיטת הפעולה של שלב הכשרת הלבבות. תמצאו כאן חומרי עזר וכלים שבהם תוכלו להשתמש כדי להשלים את השלב ולעבור לשלב הבא. שימו לב שחלק מהכלים הם קבצים שניתן להדפיס ולמלא. בהצלחה!

bottom of page