. .
top of page

הכר את השותף

גרפיקה מצגת שקפים - קהילה מטיבה-30.png
%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%942_edited.j

צילום: יזהר (איזי) כרמון

למהלך קהילה מיטיבה שותפים 152 נציגים של מעל 50 ארגונים, מכל המגזרים והרקעים, מהם אנחנו לומדים איך בונים קהילות מיטיבות. הפינה הזו היא הבמה שלהם:

והפעם – הכירו את ארגון מקו"ם - מועצת הקהילות והקבוצות המשימתיות בישראל. קואליציה של 15 ארגונים שונים המפעילים  כ-300 קהילות משימתיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בעשרות רשויות מקומיות המגיעות מכל מגוון החברה הישראלית: יהודים ודרוזים, גרעינים תורניים וקהילות יוצאי אתיופיה וקווקז, בוגרי תנועות הנוער הכחולות ורשתות של חילונים פלורליסטים. המשימה שלהן: לעודד צמיחה של קהילות שהתושבים בהן מעורבים וערבים זה לזה.

במקו"ם עובדים עם הארגונים בשלושה תחומים: שיח משותף על נושאים מורכבים, עשייה משותפת, וחיזוק בעבודה מול הרשויות. הקהילות המשימתיות מובילות פרויקטים כמו הקמת ועד שכונה, יצירת קבוצות שיח מול העירייה, וחיבור בין שכנים כך שתושבים יוכלו לקבל מעטפת חברתית קרוב לבית.

במקו"ם רואים יום יום איך קהילה מקדמת את חיי השותפים בה ומאפשרת להם הזדמנויות: "הילדים שלי לומדים בבית הספר הציבורי בלוד, והמפגש שמתקיים שם בין ילדים מרקעים שונים ומתרבויות שונות מקדם את כולם ונותן להם תחושת מסוגלות", אומר בני פרינץ, ראש המטה של מקו"ם, חבר בגרעין התורני בלוד מזה 15 שנה ואף ניהל אותו מספר שנים.

 

"בעולם ההתערבות החברתית, ככל שאתה מניע תהליכים מבפנים הם הופכים להיות חזקים ומשמעותיים יותר", אומר בני.

 

דוגמה לכך היא ערב שארגנה הקהילה המשימתית בחריש, עיר המורכבת מתושבים ותיקים וחדשים, חילונים וחרדים, יהודים וערבים. לכל אחת מהקבוצות האלו חשובים נושאים מסוימים שהיתה רוצה לקדם בעיר. במפגש הצליחו לאגד 100 תושבים המשתייכים לקבוצות השונות, ונבחרו נושאים מרכזיים לקידום בפרויקטים מול העירייה: חודש הגאווה, פקקי התנועה וסיוע לעסקים עצמאיים בחריש. "אנשים מגיעים ליישוב כדי ליצור בו קהילה לחיים, ואת הרצון הזה ראינו במפגש בחריש, ואנחנו רואים בשטח כל הזמן", אומר בני. "הקהילה המשימתית מהווה פלטפורמה להנעת הקהילות והאזרחים בצורה איכותית ומיוחדת".

לוגו משרד הרווחה, לוגו ג'וינט אשלים ולוג
mayaep@rashi.org.il |  08-9146603
bottom of page