. .
top of page

כלים ותרגול -שלב היישום

עמוד זה מאפשר לכם.ן לתרגל את העקרונות ושיטת הפעולה של שלב היישום. תמצאו כאן חומרי עזר וכלים שבהם תוכלו להשתמש כדי להשלים את השלב ולעבור לשלב הבא. שימו לב שחלק מהכלים הם קבצים שניתן להדפיס ולמלא. בהצלחה!

bottom of page