. .
top of page

כלים ותרגול - הקמת מנגנוני עבודה שיתופיים

עמוד זה מאפשר לכם.ן לתרגל את העקרונות ושיטת הפעולה של שלב הקמת מנגנוני העבודה השיתופיים. תמצאו כאן חומרי עזר וכלים שבהם תוכלו להשתמש כדי להשלים את השלב ולעבור לשלב הבא. שימו לב שחלק מהכלים הם קבצים שניתן להדפיס ולמלא. בהצלחה!

bottom of page