. .
top of page

הכר את השותף

גרפיקה מצגת שקפים - קהילה מטיבה-30.png
Image by Robo Wunderkind

אילוסטרציה: Uplash

למהלך קהילה מיטיבה שותפים 152 נציגים של מעל ל-50 ארגונים, מכל המגזרים והרקעים, מתוכם, 7 משרדי ממשלה. הפינה הזו היא הבמה שלהם. והפעם, משרד החינוך, שאותו מייצג במהלך קהילה מיטיבה מנהל חברה ונוער.

 

מנהל חברה ונוער עוסק בתחום החינוך הבלתי פורמלי, על פני רצף גילאי, מכיתה א' ועד קהילות בוגרים משימתיות שעוסקות בהגשמה ביישובים שונים, ורצף של זמנים: החל משעות בית הספר דרך הפעילויות שעוברים התלמידים בשעות אחר הצהריים והערב בתנועות וארגוני הנוער ובקייטנות בחופשות הקיץ.

"הפעילות במנהל מבקשת להגשים עיקרון של למידה לאורך החיים", אומרת אירית ברוק, מנהלת מנהל חברה ונוער באגף החברתי קהילתי במשרד החינוך, שהיא גם שותפה להובלת הצוות החינוכי בקהילה מיטיבה.

 

"הגישה היא שהלמידה של ילדים ובני נוער קורית בכל המסגרות שהם נמצאים בהם, ומתפתחת לאורך החיים".

המנהל מלווה ומפקח על מסגרות בית ספריות כמו שיעורי חברה, מועצות תלמידים בית ספריות, בית ספר קהילתי, הכנה לצה"ל ובתי ספר במגזר הערבי שמוגדרים כעוגן בקהילה, ועל מסגרות חוץ בית ספריות כמו ארגונים ותנועות נוער, מסגרות של שנת י"ג ושנת שירות, מכוני מנהיגות ערביים, וארגונים מגשימים או כאלו שמהווים עתודה לצוות חינוכי: כפרי סטודנטים, קיבוצי מחנכים, קבוצות מחנכים, גרעינים תורניים שמקימים קהילות ועוסקים בפעילות חינוכית.

 

"חלק מפעולת המנהל היא לתכלל את מגוון הפעילויות של כל הגופים האלו, כדי לייצר סינרגיה חינוכית ברשויות המקומיות. אנחנו פועלים בזירה הבית ספרית, בזירה הרשותית ובזירת החברה האזרחית", מסבירה אירית. "מנהל יחידת הנוער שישוב במחלקת החינוך בעיר או ביישוב מתכלל את כל הפעילויות האלו, ומפקח רשותי במנהל חברה ונוער מנחה אותו".

 

כמו כן מקיים מנהל חברה ונוער הכשרות והשתלמויות, תומך ביזמים חברתיים ויוצר שותפויות. "אנחנו מקבלים קבוצה גדולה של אנשי חינוך לא פורמלי שהמנהל משמש להם גג".

"החיבור לקהילה מיטיבה הוא טבעי. חלק גדול מתהליכי השותפות שנרקמים בקהילה מיטיבה, אלו תהליכים שמנהל חברה ונוער עוסק בקידום שלהם: חיבור בין מנהל יחידת הנוער למחלקת החינוך, חיבור בין חינוך פורמלי ולא פורמלי. יצירת שגרות עבודה רוחביות והרחבה של השדה החינוכי.

 

הרחבת השותפות לעוד זירות ושחקנים, כמו קהילות וירטואליות או הנכחת  נושא הקהילות, יצירת נייר עבודה שיוסכם ויונח על שולחנו של כל אחד מהשותפים: מנהל יחיד נוער, ראש העיר, גופי חברה אזרחית, זה צעד שייצר שינוי גדול ויכול להביא לעליית מדרגה בהרבה רשויות מקומיות".

 

"עצם ההסכמה המשותפת בין גופים שפועלים אחד ליד השני ביום יום, חלקם משוחחים אחד עם השני, ויצירת הסכמה רחבה על הצעדים האופרטיביים, שכל אחד מהשותפים ידחוף ליישומם, יביא לעליית מדרגה בהרבה מאוד רשויות מקומיות. ככה מקדמים תהליכים חינוכיים חברתיים".

 

איתן טימן, ראש האגף החברתי-קהילתי במשרד החינוך: "אנו רואים בכל מוסד חינוכי הן במרחב הבית ספרי והן במרחב החוץ בית ספרי כמחוייב לקהילה שבה הוא פועל. אנו מחייבים את  הורדת הגדרות בין מוסדות החינוך לקהילה והבניית גשרים, פעילויות משותפות ומענים לצרכים הדדים ובדרך זו תורמים ונתרמים מהקהילה והופכים לשותף מלא בקהילה מיטיבה".

לוגו משרד הרווחה, לוגו ג'וינט אשלים ולוג
mayaep@rashi.org.il |  08-9146603
bottom of page