. .
top of page

 קהילה מיטיבה 

 מהלך אסטרטגי לקידום מוביליות ואיכות חיים 

המשרדים והארגונים שמאחורי המיזם

מהו מיזם קהילה מיטיבה?

מהי קהילה מיטיבה? מדוע היא חשובה?

חדשות אחרונות מהמהלך

קהילה מיטיבה - זה כל הקסם! צפו:

23 רשויות הגישו מועמדות לתכנית קהילה מיטיבה. בתום תהליך בחירה של חודשיים, ייבחרו מתוכן 16 יישובים

באמצעות מהלך שיתופי ורב מגזרי, אנו פועלים לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית- גאוגרפית בחברה הישראלית, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החייהם של חבריהן

בשנת התכנון של קהילה מיטיבה התבצעו תהליכי חשיבה ולמידה על-ידי צוותי משימה רב מגזריים עם מומחיות ומומחים בשדה הקהילתי. לעיון במסמכי היסוד של המהלך, שהם התוצר המשותף של תהליך זה, ובתכנית האסטרטגית, לחצו כאן.

אודות

אודות

'קהילה מיטיבה' הוא מהלך אסטרטגי לקידום קהילות מיטיבות במאה ה-21. המהלך הוא יוזמה משותפת של משרד הרווחה והביטחון החברתי, ג'וינט-אשלים, קרן רש"י, קרן שח"ף, יד הנדיב וקרנות הביטוח הלאומי.

קהילה מיטיבה פועלת לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית- גיאוגרפית בחברה הישראלית, באמצעות תהליך משתף ורב מגזרי, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן, מלידה ועד זקנה.

מרכיבי המהלך

אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב וכתום, פסים לבנים על העיגולם
אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב ותכלת, נקודות לבנות על העיגולם

שולחן רחב

אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול חציו צהוב וחציו ירוק, פסים לבנים לאורך העיגול

צוותי משימה

השותפים

השותפים שלנו למהלך

לחצו על החץ מצד ימין, על מנת לראות את כלל השותפים

צור קשר
bottom of page