. .
top of page

 קהילה מיטיבה 

 מהלך אסטרטגי לקידום מוביליות, חוסן ואיכות חיים 

המשרדים והארגונים שמאחורי המיזם

ספריית הידע הדיגיטלית של התוכנית

מהי קהילה מיטיבה? מדוע היא חשובה?

חדשות אחרונות מהמהלך

קהילה מיטיבה - זה כל הקסם! צפו:

באחרונה הוצאנו לאור מספר תוצרים כתובים שהם השיא של תהליכי החשיבה והלמידה שהתבצעו במהלך שנת התכנון בצוותי המשימה. 

המסמכים זמינים לשימושכם בספריית הידע של קהילה מיטיבה, לחצו כאן

באמצעות מהלך שיתופי ורב מגזרי, אנו פועלים לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית- גאוגרפית בחברה הישראלית, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן

בשנת התכנון של קהילה מיטיבה התבצעו תהליכי חשיבה ולמידה על-ידי צוותי משימה רב מגזריים עם מומחיות ומומחים בשדה הקהילתי. לעיון במסמכי היסוד של המהלך, שהם התוצר המשותף של תהליך זה, ובתכנית האסטרטגית, לחצו כאן.

אודות

אודות

'קהילה מיטיבה' הוא מהלך אסטרטגי לקידום קהילות מיטיבות במאה ה-21. המהלך הוא יוזמה משותפת של משרד הרווחה והביטחון החברתי, ג'וינט-אשלים, קרן רש"י, קרן שח"ף, יד הנדיב וקרנות הביטוח הלאומי.

קהילה מיטיבה פועלת לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית- גיאוגרפית בחברה הישראלית, באמצעות תהליך משתף ורב מגזרי, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן, מלידה ועד זקנה.

מרכיבי המהלך

אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב וכתום, פסים לבנים על העיגולם
אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב ותכלת, נקודות לבנות על העיגולם

שולחן רחב

אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול חציו צהוב וחציו ירוק, פסים לבנים לאורך העיגול

צוותי משימה

השותפים

השותפים שלנו למהלך

לחצו על החץ מצד ימין, על מנת לראות את כלל השותפים

צור קשר
bottom of page