. .
top of page
אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב ותכלת, נקודות לבנות על העיגולם

שולחן רחב

לוח זמנים לשלב התכנון

קול קורא למחקר הערכה:

לוח זמנים לשלב התכנון:

שקף לוז קהילה מיטיבה.PNG

הכנה למפגש על פרקטיקות ותוצאות - חומרים לעיון:

אייקון של מכונת כתיבה

מתווה המפגש 27.7

להלן תוצרי המפגשים של השולחן הרחב, שהתקיימו עד כה:

אייקון של מכונת כתיבה

סיכומי פגישות

להלן המדדים העיקריים שהוגדרו במסגרת המפגשים:

אייקון של ספידומטר

מדדים

להלן מסמכי האפיון של קהילה מיטיבה, כפי שגובשו עד כה:

אייקון של מסמך צ'קליסט

דו"ח אפיון

מצגת אפיון

אייקון של יומן ועט

פרקטיקות

גרפיקה לאתר-14.png
_edited.png
אייקון של יומן ועט

אפיון

מדדים

גרפיקה לאתר-07.png

מסמך אפיון - האפיק האורבני

אייקון של מחברת ועיפרון באמצע
%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-10_edited.png

מסמך אפיון - האפיק החינוכי

האפיק האורבני - תשתיות מקיימות לקידום חוסן קהילתי ומוביליות חברתית

להלן עיקרי התכנית האסטרטגית:

מהלך קהילה מיטיבה.PNG
אייקון של פגיעה במטרה עם חץ

התכנית האסטרטגית

bottom of page