אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב ותכלת, נקודות לבנות על העיגולם

שולחן רחב

להלן תוצרי המפגשים של השולחן הרחב, שהתקיימו עד כה:

סיכומי פגישות

להלן המדדים העיקריים שהוגדרו במסגרת המפגשים:

מדדים

להלן האפיון של קהילה מיטיבה, כפי שהוחלט עליו במפגשי השולחן הרחב:

אפיון

להלן עיקרי התכנית האסטרטגית המתגבשת בשולחן הרחב:

התכנית האסטרטגית