אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב ותכלת, נקודות לבנות על העיגולם

שולחן רחב

הכנה למפגש על פרקטיקות ותוצאות - חומרים לעיון:

מתווה המפגש 27.7

להלן תוצרי המפגשים של השולחן הרחב, שהתקיימו עד כה:

סיכומי פגישות

להלן המדדים העיקריים שהוגדרו במסגרת המפגשים:

מדדים

להלן מסמכי האפיון של קהילה מיטיבה, כפי שגובש עד כה:

דו"ח אפיון

מצגת אפיון

אפיון

להלן עיקרי התכנית האסטרטגית המתגבשת בשולחן הרחב:

התכנית האסטרטגית