. .
 
אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב ותכלת, נקודות לבנות על העיגולם

שולחן רחב

הכנה למפגש על פרקטיקות ותוצאות - חומרים לעיון:

אייקון של מכונת כתיבה

מתווה המפגש 27.7

להלן תוצרי המפגשים של השולחן הרחב, שהתקיימו עד כה:

אייקון של מכונת כתיבה

סיכומי פגישות

להלן המדדים העיקריים שהוגדרו במסגרת המפגשים:

אייקון של ספידומטר

מדדים

להלן מסמכי האפיון של קהילה מיטיבה, כפי שגובש עד כה:

אייקון של מסמך צ'קליסט

דו"ח אפיון

מצגת אפיון

אפיון

להלן עיקרי התכנית האסטרטגית המתגבשת בשולחן הרחב:

אייקון של פגיעה במטרה עם חץ

התכנית האסטרטגית